Bæredygtighed skov|Photo by:  Etienne Delorieux | Source: Unsplash

Environment - miljø

Bæredygtig turisme

I Arp-Hansen Hotel Group arbejder vi for fremme bæredygtig turisme med mindst mulig miljøpåvirkning.

Vi forpligter os via strategiske indsatsområder og brug af en lang række miljøcertificeringer. Vores leverandører og samarbejdspartnere skal yderligere forpligte sig til at leve op til vores bæredygtighedsprincipper – akkurat som vores medarbejdere, da det fremmer den rigtige tankegang.

FN’s verdensmål 8 & 12 som pejlemærker

Vi arbejder særligt efter to af FN’s verdensmål, da det er via disse, at vi kan skabe størst mulig effekt. Det er mål nummer 8 (Anstændige Job og Økonomisk Vækst) samt 12 (Ansvarligt Forbrug og Produktion).

Mål nummer 8 omhandler anstændige jobs og økonomisk vækst. Det er ganske enkelt en del af vores DNA, at vi behandler medarbejderne ordentligt, og at vi altid stræber efter udvikling.Mål nummer 12 omhandler ansvarligt forbrug og produktion. Det er bæredygtighed i essensen og et område, hvor vi positivt kan påvirke alle led i værdikæden fra produktion over transport og lagervirksomhed til emballering og bortskaffelse.

Strategiske indsatsområder

Mere konkret har vi 5 strategiske indsatsområder, hvor vi har et godt datagrundlag og derfor kan se, at vi kan flytte noget for alvor. Ved eksempelvis at skifte beholdere til sæbe, shampoo og lotions kan vi fjerne 1.350.000 millioner beholdere årligt. De fem indsatsområder er:

  • Affaldssortering
  • Fra små plasticbeholdere til større beholdere
  • Do not clean skilte på værelser
  • Øget fokus på økologisk indkøb
  • Yderligere reduktion af madspild

Miljøcertificeringer som konkrete værktøjer

Som supplement til verdensmålene – og som en selvfølgelig del af vores indkøbsstrategi – arbejder vi med en række miljømærkninger og certificeringer. De forpligter os meget konkret på handlinger, der kan måles, så vi kan se om de ting, vi gør, skaber den ønskede effekt.

Vi arbejder med certificeringer på tre spor. Det ene definerer de ting, vi selv gør – og de certifikater, vi har fået via egne handlinger. Det andet definerer vores indkøb. Det tredje handler om vores leverandører og deres certificeringer.

Miljøcertificeringer i Arp-Hansen Hotel Group

Green Key

Den internationale turismes mest udbredte miljømærke. For at kunne benytte mærket, skal man leve op til en række skrappe miljøkrav på tværs af 13 områder som fx energi- og vandforbrug.

Læs mere

Det Økologiske Spisemærke

Mærket viser, hvor stor en del af spisestedets føde- og drikkevarer, der er økologiske.

Læs mere

REFOOD

Mærket fokuserer på at mindske madspild og fremme genanvendelse.

Læs mere

Grøn Strøm

Mærket definerer, hvor stor en del af virksomhedens strøm, der kommer fra grønne og klimavenlige kilder.

Læs mere

Miljøcertificeringer som del af indkøbsstrategien

Vores arbejde med miljøcertificeringer er en del af vores samlede indkøbsstrategi, der skal sikre og understøtte konstant fokus på bæredygtigt indkøb. Certificeringerne er under løbende evaluering, så vi kan sikre den bedst mulige effekt og herunder et så enkelt og anvendeligt system som muligt.

Ø-mærket

Det statskontrolledere danske økologimærke. Vi anvender mærket ift. fødevarer og herunder mejeriprodukter.

Rainforest Alliance

Mærket har fokus på at bevare dyrelivet i regnskovene, forbedre forhold for arbejderne i lokalsamfundene samt at sikre en bæredygtig udvikling i regnskoven.

Svanemærket og EU-Blomsten

Mærkerne stiller skrappe miljøkrav i alle faser af et produkts livscyklus og herunder hårde krav til kemikalier. De steder, det er muligt, anvender vi produkter, der er mærket med minimum et af mærkerne.

Miljøcertificerede leverandører

Elis

Vores leverandør af linned, arbejdstøj m.m. er Svanemærket og begrænser dermed forbrug af vand og energi. Dertil anvender Elis miljøvenlige vaskemidler.

De 5 stjerner

Vores ene rengøringsfirma er både Green Key- og Svanemærke-certificeret.

Få op til 10% rabat som STAY&SAVE medlem. Læs mere om alle fordelene