Photo by: Startae Team | Source: Unsplash.com

Governance - god selskabsledelse

Arp-Hansen Hotel Groups væsentligste aktivitet er at bygge, udvikle og drive hoteller i København og Aarhus. Selskabet råder således over ca. 22% af værelsesandelen i København og ca. 14% i Aarhus. Det er selskabets mål at være en af de førende hotelvirksomheder på disse markeder.

I Arp-Hansen Hotel Group er god selskabsledelse en paraply for blandt andet vores indsatser på miljø- og arbejdsmiljøområdet. De to andre ben i ESG-trekanten.

Plads til at investere i de rette løsninger

Et sundt og veldrevet fundament

Det er imidlertid en del mere end det. Over det hele ligger naturligvis det at drive en sund og lønsom forretning, så der er plads til at investere i de rigtige løsninger.

Det være sig i forhold til eksempelvis bæredygtigt byggeri, som har været afgørende i etableringen af koncernens luksus hostel Next House Copenhagen.

Gennem hele byggeprocessen har det været et kardinalpunkt at skabe mindst mulig klimabelastning i såvel etableringsfasen som i den efterfølgende drift. Målet er en DNGB-certificering helt i top. I DGNB-systemet evalueres et byggeri ud fra seks hovedområder: Miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet.

Rigtige løsninger gælder også indkøb af mindre energikrævende maskinel, som ofte er dyrere i indkøb end de mere energiforbrugende varianter. Det kan kun lade sig gøre, hvis forretningen er sund og økonomisk veldrevet.

Rekruttering og fastholdelse

Investering i uddannelse og træning

Et andet meget vigtigt områder er koncernens løbende investeringer i uddannelse og træning. Dette er direkte koblet til indsatsen for at rekruttere og fastholde de bedste medarbejdere i branchen.

At levere de bedste kundeoplevelser inden for hospitality kræver medarbejdere, der er lige så motiverede, som de er godt uddannet. At skabe motivation og arbejdsglæde kræver rigtig god ledelse, hvilket kræver løbende investeringer i uddannelse og træning af koncernens ledere.

Etik, arbejdsmiljø og diversitet

Menneskerettigheder, involvering af medarbejdere og medarbejdersammensætning

På et mere overordnet etisk niveau styrer selskabet efter FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv. Dette konkretiseres i forskellige politikker samt opfølgende tiltag.

På arbejdsmiljøområdet arbejdes løbende og kontrolleret med arbejdspladsvurderinger og sikkerhedsgrupper, hvilket sker med direkte involvering af medarbejderne. Dette for at sikre, at vi kommer helt tæt på eventuelle udfordringer og kan løse dem i fællesskab.

Selskabet arbejder aktivt med at skabe og sikre en bred medarbejdersammensætning på tværs af køn, alder, etnicitet og tro. Af samme årsag har vi tilsluttet os Dansk Erhvervs Diversitetspagt. Pagten kommer med en række konkrete anbefalinger til tiltag, der kan fremme diversitet. Yderligere giver den et forum for at dele og modtage viden og erfaringer fra andre virksomheder.

Få op til 10% rabat som STAY&SAVE medlem. Læs mere om alle fordelene