Social - sociale forhold

Sociale forhold er hjerteblod hos os

For os i Arp-Hansen Hotel Group er området Sociale Forhold hjerteblod. Siden vi begyndte, har vi været ejet af den samme familie, og det er i høj grad familien Arp-Hansens værdier, der i dag er blevet til selskabets værdier. 

Det er ganske enkelt en del af vores DNA, at vi behandler medarbejderne ordentligt, og at vi altid stræber efter udvikling.

At alle medarbejdere i daglig tale omtaler virksomheden som en familie, ser vi som en naturlig forlængelse af vores ejerskab og vores gennemgående fokus på ordentlighed. 

Området flugter med FN´s verdensmål nummer 8, der omhandler anstændige jobs og økonomisk vækst, hvorfor vi meget hurtigt tog netop det mål som et af vores vigtigste pejlemærker for vores drift og ledelse.

Tillid - Nærvær - Ambitiøs

Tre navngivne værdier

I dagligdagen styrer vi efter tre navngivne værdier.

Den første er tillid, som vi ser som både en familiemæssig og dansk kerneværdi. Vi tror på, at mennesker vokser, tager mere ansvar og får større arbejdsglæde, når de bliver vist tillid – og får hjælp, når de har brug for hjælp.

Den anden er nærvær, som i vores optik ligger i direkte forlængelse af tillid. Nærvær handler om at være til stede og vise ægte interesse for de mennesker, man er i blandt. Det gælder uanset, om det er ens kolleger eller virksomhedens gæster.

Den tredje er ambitiøs, og for os er det både en helt naturlig del af det at drive forretning og en del af livet i øvrigt. Det er ganske enkelt bare meget sjovere og mere givende hele tiden at forsøge at gøre tingene lidt bedre. Det at sætte et mål og lykkes med det giver lige dele arbejdsglæde og livskvalitet. 

Arbejdsmiljø

Godt arbejdsmiljø er god forretning

Det skal selvfølgelig være trygt og sikkert at gå på arbejde i Arp-Hansen Hotel Group. Vi vil blot lidt mere end det. Hos os skal man helst gå gladere fra arbejde end til arbejde.

Det kan man kun, hvis man er omgivet af kolleger, man kan føle sig tryg ved, og som man har det godt og sjovt sammen med. Det samme gælder i endnu højere grad for ens leder.

Lederuddannelse og teambuilding 

Vi gør meget ud af lederuddannelse og i at understøtte kollegialt fællesskab via teambuilding-aktiviteter og andet. Har en medarbejder en god idé, lytter vi med åbne ører. 

Whistleblower-ordning

Det er meget vigtigt for os som virksomhed, at alle, der har et tilhørsforhold til Arp-Hansen Hotel Group, trygt føler, at de kan udtale sig om kritisable forhold uden, at det får negative konsekvenser.

Til dette har vi vores Whistleblower-ordning, hvor det er muligt for både ansatte, gæster, samarbejdspartnere m.fl. at indberette kritisable forhold – anonymt eller med navn helt efter eget valg. Læs mere

Uddannelse, sundhedssikring, teknologiudnyttelse og helbredstjek

På den fysiske del er det ingen hemmelighed, at det kan være fysisk hårdt i hotelbranchen. Der er meget, der skal løftes, flyttes og gøres rent. Der er fart på i køkkenerne etc.

Man må godt kunne mærke, at man har brugt sin krop, men man må ikke føle sig nedslidt. At undgå det handler mere end noget andet om god uddannelse og optimal indretning.

I Arp-Hansen Hotel Group gør vi derfor rigtig meget ud af uddannelse i fx løfteteknik, hensigtsmæssige arbejdsstillinger, optimale arbejdsstationer etc. Alle kommer således gennem et uddannelsesforløb skræddersyet til netop den funktion, de har. Som supplement har vi eget fitnesscenter, hvor medarbejderne frit kan træne samt en fastansat fysioterapeut.

Derudover arbejder vi hele tiden med teknologi ift. at nedbringe det fysisk hårde arbejde.

Som del af indsatsen har alle fastansatte medarbejdere enten en sundhedsordning eller sundhedsforsikring, og vi tilbyder helbredstjek til udvalgte medarbejdergrupper.

Som virksomhed tegnes vi ganske vist udadtil af vores hotelbygninger, men det er medarbejderne inden i dem, der er Arp-Hansen Hotel Group. Trives medarbejderne ikke, trives virksomheden ikke. Så for os er godt arbejdsmiljø ganske enkelt en god forretning.

Få op til 10% rabat som STAY&SAVE medlem. Læs mere om alle fordelene